Cirkulär ekonomi – framtiden för ett konkurrenskraftigt näringsliv
 
Erbjudande till företag inom industri och tillverkning
Inbjudan till inspirerande föreläsning 27 mars
 
Professor Mats Eklundh
Vill du lära dig mer om hur ditt företag kan bli en del av en cirkulär ekonomi och samtidigt skapa ökad lönsamhet och konkurrenskraft? Professor Mats Eklund från LiU berättar och inspirerar.
Välkommen på en föreläsning med många konkreta exempel den 27 mars kl. 11.00-12.00 på Rödtornet i Vadstena arrangerad av Energikontoret Öst i samarbete med Vadstena kommun/Turism & Näringsliv under Earth Week.

Mats Eklund, professor vid Linköpings universitet, berättar om hur du som företag kan arbeta för att skapa värde i befintliga restflöden av material och energi och vilka vinster det kan generera för företaget.

I Sverige är vi tämligen duktiga på att ta hand om vårt avfall, där många restprodukter används till nya produkter och energi. Trots detta fortsätter mängderna avfall att öka varför det är viktigt att fortsätta jobba med insatser som bidrar till ytterligare resurseffektivitet. Ett sätt att göra detta är genom att skapa kretslopp av material- och energiflöden i samhället. 

Föreläsningen arrangeras inom ramen för Projektet Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan som handlar om att hitta vägar för att åstadkomma industriell symbios mellan små och medelstora företag, dvs. att sådant som utgör en rest- eller biprodukt för en verksamhet kan gå in som insatsvara hos en annan verksamhet. Detta är något som ska leda till ökad lönsamhet hos företagen och samtidigt minska avfallsmängderna.

Projektet ägs av Energikontoret Östra Götaland (en del av region Östergötland) och är en förstudie som avser att lägga grunden för ett framtida genomförandeprojekt där identifierade synergier mellan företag i regionen kan realiseras.  

Anmälan till anmalan@vadstena.se senast 22 mars