Anmälan aktivitet under Earth Week

Om din organisation/ förening kommer att genomföra en aktivitet med koppling till miljö och hållbarhet under Earth week 25-30 mars 2019.
Är du välkommen att fyll i formuläret nedan så publicerar vi aktiviteten i det gemensamma digitala programmet för veckan. 

Tack för ditt engagemang!
Registrera din aktivitet
Företag/Organisation/Förening
Kontaktperson
Telefonnnumer
E-post
Aktivitetens namn
Plats
Klockslag
Målgrupp
Länk till mera information
Övrigt
Vilken dag kommer din aktivitet att genomföras?


Ingress
Några få ord som beskriver din aktivitet
Beskrivning
En kort beskrivning av din aktivitet