Så blev resultatet av årets enkät om företagsklimatet

Svenskt Näringsliv publicerar nu resultatet av årets enkät, där deras medlemsföretag fått svara på frågor kring företagande och företagsklimat i sin kommun. När det gäller Vadstena har det inte skett några större förändringar sedan 2021.
Visserligen märks en liten nedgång om man ser till det samlade omdömet, men det finns även flera positiva tendenser. Däribland att Vadstenaföretagen upplever att de har bra förståelse från handläggare på kommunen, att handläggningstiderna blivit bättre, precis som kommunens upphandling.
– Vi arbetar på olika sätt med att förenkla och förbättra rutiner kring myndighetsutövning och upphandling. Bland annat inom livsmedelsupphandling för att möjliggöra för fler lokala leverantörer att lämna anbud, säger Madeleine Andersson, kommundirektör på Vadstena kommun.
 
När det gäller prioriterade åtgärder, så är fler bostäder det som företagen ser som det viktigaste för ett fortsatt förbättrat företagsklimat.
– Vi ser därför väldigt positivt på besluten om nya bostadsområden, säger Jessica Hallros, VD/näringslivschef på Vadstena Turism & Näringsliv.
Ökad förståelse för företagande hos beslutsfattare är ett område där företagare i Vadstena, precis som i övriga östgötska kommuner, vill se en förbättring.
När det gäller ”minskad brottslighet och ökad trygghet” ser dock Vadstenaföretagen inte alls samma behov som man gör på länsnivå.

Svenskt mästerskap ska hållas i Vadstena

Vadstena triathlon kommer stå värd för såväl SM/RM över olympisk distans som finalen i svenska triathloncupen. 
Mästerskapen skulle ha avgjorts under Stockholm triathlon men en renovering av Västerbron satte stopp för detta varpå Vadstena triathlon tilldelats det prestigefyllda uppdraget.

Fortsatta rapporter från Region Östergötland

Sedan pandemin startade har Region Östergötland varje månad skickat ut en lägesrapport (och publicerat på hemsidan).
Syftet har varit att ge en bild av hur näringslivet och arbetsmarknaden har påverkats av pandemin.  Det uppkomna läget har visat på ett behov av att fortsätta ge en lägesbild ytterligare en tid.
Därför kommer de att fortsätta producera och distribuera rapporten en tid framöver, anpassat efter situationen just nu

Möjlighet för företagare att lära sig mer om datasäkerhet

Den digitala utvecklingen har gått i ett rasande tempo och takten kommer öka ytterligare i framtiden. Digitalisering innebär inte bara ökade möjligheter, med den kommer även nya typer av hot och risker för den enskilda företagaren. Nu erbjuder Linköping Science Park, tillsammans med Region Östergötland, insatser för att höja kompetensen inom säker digitalisering.
 
Under hösten 2022 kommer en utbildning att genomföras med fokus på medvetenhet och omvärld, riskhantering och riskanalys, datahantering och molnet, digitalisering och lagkrav samt organisation och kommunikation. Företagen kommer även få individuell coachning av experter inom digital säkerhet för att påbörja det interna arbetet med att integrera hot och riskhantering i sin strategiska verksamhetsplanering.
Det är kostnadsfritt att delta.

Detta e-post har skickats till email-address@domain.tld  |  Om du inte längre vill mottaga e-post från oss avregistrera dig här.
© 2022 Vadstena kommun, All rights reserved