Nytt nyhetsbrev - med tips och nyheter från det lokala näringslivet

Vi närmar oss april, men väntar fortfarande på våren. Det händer dock en hel del i det lokala näringslivet och i kommunen. Bland annat har arbetet med en ny översiktsplan dragit igång. Läs mer här nedanför och bidra till kommunens framtid genom att svara på enkäten från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Chans att tycka till - var med och forma framtidens Vadstena

Nu finns chans att tycka till om hur Vadstena kommun ska se ut och vara i framtiden. Som ett led i arbetet med en ny översiktsplan har alla, från kommuninvånare till besökare och företagare, möjlighet att delta i en digital enkät.
Den förra översiktsplanen för kommunen antogs 2013. Nu har arbetet med en ny alltså börjat.
Översiktsplanen är grundläggande för kommunens framtida planering. Den berättar hur mark, vatten och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i hela kommunen.
– Viktiga frågor i översiktsplanering är hur vi ska klara bostadsförsörjning, anpassning till ett förändrat klimat, bevarande av vår värdefulla kulturmiljö, biologisk mångfald och trafikmiljö på längre sikt, förklarar samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Glöm inte att boka monter till Vadstenamässan

Den 12-13 maj är det dags för Vadstenamässan. Glöm inte att boka monter!

Föreläsning: Nudging i fokus på Starby

Linda Lindström från Beteendelabbet gästade häromdagen Starby Spa hotell och konferens, för att hålla en föreläsning inom ramarna för Leaderprojektet för hållbar turismutveckling. Det var också en av kommunens Earth week-aktiviteter.
I fokus stod begreppet nudging. Det handlar kortfattat om att använda insikter från psykologi och beteendeekonomi inom bland annat marknadsföring för att skapa hållbara beteenden.
Det var en spännande föreläsning som genererade både frågor och diskussioner.

Dags att söka tillstånd

För tillfälligt serveringstillstånd, juni och juli 2023 ska komplett ansökan vara inlämnad senast den 14 april 2023.

Vadstenasatsning på Seniormässan 

Vadstena kommun, Starby spa hotell & konferens och Borghamn Strand reste tillsammans till Seniormässan i Göteborg 14-16 mars för att marknadsföra Vadstena som destination mot aktiva äldre med upptäckarlust, som också är fria att resa året runt. 
Cirka 6500 personer besökte mässan och intresset för Vadstena var stort bland besökarna.
 "Det var roligt att se att vi med gemensam insats kunde inspirera så många besökare till ett kommande besök. Tillsammans med Klosterhotellet, som reste med egen monter vägg i vägg med vår, visade vi upp vårat rika utbud med förhoppningen att vi får träffa många av dem under året", säger Sofie Jorsell, turismsamordnare på Vadstena kommun.

APRIL
17

Nu går det att söka elkostnadsstöd

Nu kan elintensiva företag söka elkostnadsstöd hos Energimyndigheten. Ansökan är öppen till 17 april.

Lediga lokaler i kommunen

Wilzéns fastigheter har förnärvarande följande lokaler för uthyrning: 
Pilgrimsvägen 2:
Ca 900 kvm lager/verkstad/kontor fördelat på ca 300 kvm kontor/omklädning, ca 600 kvm lager/verkstad med port samt entresol. Stora utomhusytor på inhägnat område samt ytterligare ca 100 kvm kallförråd.
 
Pilgrimsvägen 6:
Kontorsytor för det lilla eller medelstora företaget.
 
Mer information om våra lediga lokaler finns på wilzens.se, eller genom att ta direkt kontakt med Anna Carnmalm Wiss på telefon: 073-203 20 30

*****
Teknova har lediga kontorsrum för uthyrning på Snickarvägen 8.
De har både enstaka rum samt en del med några få rum som lämpar sig för det lilla företaget.
Möjligheter finns till nyttjande av gym och squashbana samt trevlig social samvaro med Teknovas personal och ett företag till.
Kommer också inom kort ha ett lagertält ledigt för uthyrning.
För mer information kontakta Annica Johansson: annica.johansson@teknova.se
 
Har du också lediga lokaler som du vill att vi skriver om i detta nyhetsbrev? Mejla: kommunikation@vadstena.se
 

Detta e-post har skickats till email-address@domain.tld| Om du inte längre vill mottaga e-post från oss avregistrera dig här.| Läs om vår personuppgiftshantering på vadstena.se

© 2023 Vadstena kommun, All rights reserved