Vadstena - En kreativ historia. Nyhetsbrev till näringslivet från Vadstena Turism & Näringsliv.

Verksam inom livsmedelsproduktion? – Se hit!

Vreta Kluster har fått uppdraget att koordinera verkställandet av den regionala livsmedelsstrategin i Östergötland. Strategins mål är att öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland. De vill göra detta genom att vara ett nav och en stödjande funktion för alla aktörer i Östergötland som jobbar med att uppnå strategins mål: en ökad konsumtion och produktion av lokalproducerade livsmedel i Östergötland.

Webinarium – Bli en säkrare chef och ledare

Mer mat – Fler jobb bjuder den 22 september in till ett gratis webinarie på temat ledarskap, arbetsrätt och rekrytering – speciellt anpassat för personer på en ledarposition inom livsmedelsproduktion, lantbruk och trädgårdsodling.

Värdskap och service i det nya normala!

Har corona ändrat på grundförutsättningarna för att driva ett framgångsrikt företag? Har kunders behov blivit nåt helt annat nu i slutet av en global pandemi?

Nej, faktiskt inte. Välkommen till ett digitalt samtal kring värdskap och service anno 2021. 

Vilka är de viktigaste faktorerna för framgång? Vad behöver man vara medveten om kring ändrade förutsättningar? Almi bjuder in till en digital träff med service-/säljcoachen och fd IKEA-chefen Martin Liabäck som delar med sig av erfarenhet och observationen vad gäller service inom ett flertal branscher och marknader.

OKTOBER
1

Tid: Fredagen den 1 oktober klockan 13.00-14.30.
Plats: Seminariet är digitalt och länk skickas ut på mail till anmälda dagen innan.
Länken öppnas 10 minuter innan föreläsningen startar. Deltagandet är kostnadsfritt.

En industri i medgång

Svensk industri går på högvarv och har bra konkurrenskraft. Även lokalt har vi kunnat läsa om exempelvis Carbex påbörjade utbyggnad och Sulzers behov av mer personal. Fredrikssons är ett annat lokalt industriföretag som hänger med i utvecklingen. Idag är hållbarhet och ett aktivt utvecklingsarbete en självklarhet och det beskriver företagets vd i ett nytt reportage på Info.vadstena.se.

Företagsklimatet

Årets ranking

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.
Rankingsläpp 2021 sker 22 september kl 09.

Detta e-post har skickats till bjorn.andersson@vadstena.se  |  Om du inte längre vill mottaga e-post från oss avregistrera dig här.
© 2021 Vadstena Turism & Näringsliv AB, All rights reserved